Šta je to Loyalty klub?

Loyalty klub je projekat koji je uvezao firme iz svake djelatnosti putem kojeg svi članovi Loyalty kluba mogu korisiti popuste u svim firmama sa kojim U.D LIFE STYLE ima potpisan ugovor.

Kako bi koristili pogodnosti i popuste u svim firmama, potrebno je da imate Loyaly karticu, te istu pokažete na prodajnom mjestu kojeg možete prepoznati po naljepnici ili pronaći na našem web portalu. Vizija je ono što nas pokreće i motiviše da kreiramo inovacije kako bi zadovoljili potrebe svojih korisnika. U našoj viziji svaki korisnik i njegova aktivnost su naša mogućnost za uspijeh. Kreacijama i inovacijama stvaramo lojalne i zadovoljne korisnike.

Istovremeno jedinstvenost koncepta Loyalty kartice stimuliše i razvoj privrede, prodaju i distribuciju najrazličitijih roba i usluga i poslovanje kompanija na domaćem tržištu. Svim partnerima koji postaju dio našeg jedinstvenog sistema pomažemo u unapređivanju sistema prodaje, širenju baze klijenata i potrošača.