1. U.D. LIFE STYLE izdavatelj je Loyalty Card kartice, te pristupnice koja se izdaje u dva primjerka od kojih jedan primjerak ostaje u trajnom vlasništvu U.D. LIFE STYLE.

2.U.D. LIFE STYLE zadržava pravo da u svakom trenutku promijeni elemente Loyalty Card programa u skladu sa pravilnikom poslovanja.

3. Vlasnikom Loyalty Card kartice može postati svaka punoljetna osoba sa prebivalištem u BiH koja ispuni pristupnicu sa vjerodostojnim osobnim podacima.

4. Loyalty Card kartica nije prenosiva. Može je koristiti isključivo njen vlasnik/vlasnica. Loyalty Card karticu nije moguće koristiti kao sredstvo plaćanja.

5. Loyalty Card kartica vrijedi isključivo na području BiH.

6. Korištenje popusta ostvarenih sa Loyalty Card karticom moguće je iskoristiti isključivo u partnerskim firmama s kojima U.D. LIFE STYLE ima Ugovor.

7. Svaki član Loyalty Club kartice dobiće ponudu gdje ostvaruje popuste može vidjeti na linku www.loyaltyclub.ba

8. Nakon isteka kalendarske godine sudjelovanje u Loyalty Club prestaje, te se isto može produžiti na zahtjev korisnika.

9. U slučaju gubitka Loyalty Card kartice vlasnik je obavezan nestanak iste prijaviti na telefon 066/ 406 046. Vlasniku će se odmah dodijeliti nova kartica,uz novcanu naknadu od 5 KM. Vlasnik kartice dužan je pismeno prijaviti svaku promjenu osobnih podataka.

10. Potpisom pristupnice potpisnik postaje članom Loyalty Card programa te bezuvjetno pristaje na uvjete i pravila i obavezuje se da će biti u mogućnosti primati promotivne i informativne materijale.